fbpx

PLP – People Love People

PLP – Home Hosting הינה הקהילה הארצית של האירוח הביתי.
האירוח הביתי, מפגיש אנשים המארחים בבתיהם, עם אנשים המעוניינים להתארח, בסגנון שונה, בתחומי עיניין מגוונים ועל
סקרנות ורצון להיפגש ולהכיר את המארחים ואת חייהם בבתים שלהם.
האירוח הביתי הוא בתשלום, בהתאם לסוג החוויה ולתעריף המארחים.

מטרת האירוח הביתי הינה לאפשר לכל המעוניינים להצטרף למגמה העולמית של "תיירות חברתית" ולהשתתף באירוח ביתי בכל העולם.

האורחים והמארחים נהנים מהכרות בלתי אמצעית עם אנשים בעלי תחומי עניין מגוונים.
המארחים נהנים מאירוח אנשים בבתיהם, מהכרות עם אנשים מכל העולם ובמקביל לחשוף את
תחומי העשייה והפנאי השונים שלהם – אמנות, בריאות, טכנולוגיה, טיולים ועוד, יחד עם אפשרות
להכנסה מהאירוח עצמו.

החזון של PLP לסייע ביצירת החיבורים בין המארחים לאורחים בתשתית שיווקית, בעלויות
חברתיות, שמטרתן אינה לגרוף רווחים אלא לאפשר את קיומה.

 

All rights reserved © 2018

Log in with your credentials

Forgot your details?